Tin tức - Sự kiện / Tin hội viên
Sự phát triển bền vững của một thương hiệu
Ngày đăng: 18/12/2013

Tháng 11-2013 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH - MTV (SATRA) bước vào tuổi 18. Trải qua 18 năm, SATRA đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với xu thế phát triển trong từng giai đoạn. Bên cạnh sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ Ngành Trung ương các cấp; đặc biệt là các chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thế hệ lãnh đạo và người lao động tại SATRA hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của SATRA.

Các tin bài khác:

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu