Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
KỶ NIỆM 40 NĂM NGÔN NGỮ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
Ngày đăng: 19/12/2013

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 40 năm hoạt động của tổ chức GS1 quốc tế.


 

 

 

               GS1 là một tổ chức quốc tế, trung lập và phi lợi nhuận có trụ sở tại Brussels, Bỉ với 111 tổ chức quốc gia thành viên trên toàn cầu trong đó có GS1 Việt Nam. GS1 tạo thuận lợi cho việc cộng tác giữa các bên thương mại, các tổ chức và các nhà cung cấp công nghệ, nhằm giải quyết các nhiệm vụ khó khăn của hoạt động kinh doanh thông qua tiêu chuẩn và nhằm đảm bảo tính minh bạch suốt toàn bộ chuỗi cung ứng. GS1 xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trong chuỗi cung ứng trên thế giới phục vụ khoảng hai triệu công ty hoạt động kinh doanh xuyên suốt 150 quốc gia ở nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp.

 

            Hệ thống GS1 về tiêu chuẩn cho phép các công ty trên khắp thế giới phân định một cách đơn nhất trên phạm vi toàn cầu các đối tượng hữu hình của họ như sản phẩm và dịch vụ, tài sản, các đơn vị logistic, hàng gửi; các địa điểm tự nhiên và các đối tượng vô hình mang tính lôgic như sự cộng tác hay mối quan hệ dịch vụ giữa nhà cung cấp và người nhận. Khi kết hợp hệ thống phân định hùng mạnh này với mã vạch GS1, nhãn mã điện tử cho sản phẩm, các gói tin kinh doanh trong thương mại điện tử và Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu, một sự liên kết sẽ được hình thành giữa các đối tượng hữu hình hoặc lôgic và thông tin mà chuỗi cung ứng cần về chúng. Với sự liên kết đã được hình thành này, một thế giới thương mại toàn cầu là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

 

              GS1 Việt Nam là Văn phòng mã số mã vạch quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, được công nhận là thành viên chính thức của GS1 quốc tế từ tháng 5/1995 và được cấp Mã quốc gia GS1 là 893. GS1 Việt Nam có trách nhiệm triển khai áp dụng Hệ thống GS1 tại Việt Nam, quản lý ngân hàng Mã quốc gia 893, ấn định Mã doanh nghiệp GS1 và giúp cho các nhà sản xuất/ phân phối/ bán buôn/ bán lẻ/ các đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển và các tổ chức khác như bệnh viện/ hải quan/ nông thủy sản v.v… áp dụng công nghệ phân định và thu nhận dữ liệu tự động bằng mã số mã vạch và các vật mã hóa dữ liệu khác như thẻ tần số sóng radio, mã điện tử cho sản phẩm vào các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh thương mại và trao đổi dữ liệu điện tử.

 

 

  

 


 

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu