Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
Sẽ sửa đổi những khiếm khuyết của Luật Doanh nghiệp 2005
Ngày đăng: 17/02/2014

Trong nhiều năm qua, số lượng và chất lượng các thương vụ “bắt tay” của DN Việt với DN ngoại không ngừng tăng trưởng đã làm thay đổi sâu sắc môi trường kinh doanh ở VN. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp 2005 trong hơn 7 năm qua gặp phải không ít vướng mắc, hạn chế.

 


 
Thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ được thông thoáng hơn? Ảnh: Internet

 

Trong dự thảo Tờ trình về sửa đổi Luật Doanh nghiệp gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã "điểm mặt" 3 nhóm vấn đề phát sinh khi thực hiện Luật này.

Một là, nhóm các vấn đề phát sinh do những khiếm khuyết trong nội dung của Luật Doanh nghiệp. Hai là, nhóm các vấn đề do tổ chức triển khai thực hiện luật. Cuối cùng là, các vấn đề do sự chưa tương thích, chồng chéo giữa Luật Doanh nghiệp và một số luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, và một số luật chuyên ngành khác).

“Việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề thuộc nhóm thứ nhất nói trên” – theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp là một trong những vấn đề được tập trung sửa đổi. So sánh quốc tế và khu vực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng: Thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh ở nước ta vẫn còn phức tạp, tốn kém về thời gian và chi phí. 

Xét về mức độ phức tạp và tốn kém về chi phí tuân thủ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh năm 2013 của nước ta vẫn ở thứ hạng thấp, đứng thứ 106 trên 180 quốc gia và nền kinh tế. Vì vậy, yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số hồ sơ và thủ tục, giảm thời gian và chi phí để nâng cao mức xếp hạng về năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh là hết sức cần thiết.

Việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp cũng là vấn đề sẽ được xem xét sửa đổi. Cụ thể: Quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp chỉ áp dụng cho doanh nghiệp cùng loại đã chứng tỏ là không còn phù hợp với thực tế; đang hạn chế, cản trở việc thay đổi hoặc mở rộng kinh doanh theo cách thức sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.

Ngoài ra, các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 về giải thể chỉ phù hợp đối với trường hợp giải thể tự nguyện; khó áp dụng trong trường hợp giải thể “bắt buộc” do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của tòa án; chưa quy định cách thức xử lý doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, và không làm thủ tục giải thể.


Có thể sẽ thừa nhận doanh nghiệp xã hội

Tương tự như nhiều nước khác trong khu vực và thế giới, trong thời gian  gần đây ở nước ta số doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã ngày càng gia tăng và hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế. Đây là doanh nghiệp mà lợi nhuận thu được chủ yếu dùng để tái đầu tư giải quyết vấn đề xã hội hoặc môi trường.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Theo điều tra sơ bộ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hiện có khoảng vài trăm DNXH hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo nghề, chăm sóc các nhóm người yếu thế, giải quyết các vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường và xóa đói, giảm nghèo...

Khảo sát thực tế và tham vấn chính sách cho thấy chủ  sở hữu, người quản lý và các bên có liên quan đều mong muốn DNXH được quy định và thừa nhận về mặt pháp lý; qua đó, có thể có những chính sách phù hợp tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển DNXH ở nước ta.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Mong muốn nói trên là chính đáng; vì nếu được như vậy, DNXH ở nước ta sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển, trở thành lực lượng bổ sung cho Nhà nước, đồng hành cùng nhà nước trực tiếp giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường của đất nước.

 

Theo Báo Hải quan
Các tin bài khác:

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu