Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
Chưa nhất quán thực hiện ENT về bán lẻ
Ngày đăng: 03/04/2014

Ngày 28/3 tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tọa đàm: “Tham vấn và đối thoại với các DN về các quy tắc Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ của DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam”.

 

Buổi tọa đàm do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức.

 

Trong quá trình thực hiện các quy định về ENT theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp là các doanh nghiệp bán lẻ FDI và các tổ chức quốc tế, cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung, hoàn thiện quy định về ENT theo hướng nới lỏng và minh bạch hóa việc xem xét, đánh giá các tiêu chí về ENT.

Sự nới lỏng và minh bạch hóa này được thể hiện ở Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện việc triển khai thực hiện quy định về ENT của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp bán lẻ FDI vẫn chưa thực sự nhất quán trong nhận thức và cách làm; một số tổ chức, hiệp hội liên quan trong và ngoài nước cũng đang có một số ý kiến về việc thực hiện ENT của Việt Nam cần có dịp để bày tỏ.

Phiên tọa đàm được tổ chức nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến việc quy định và thực tế áp dụng quy định về ENT đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, bao gồm: Cơ sở pháp lý (cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam) về ENT; nới lỏng và minh bạch hóa quy định và việc thực hiện quy định về ENT của Việt Nam; Thực trạng triển khai quy định về ENT của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh; Tác động của việc thực hiện quy định về ENT đối với doanh nghiệp bán lẻ trong nước...

Phiên Tọa đàm là cơ hội để đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, các sở ngành liên quan... tham gia, đóng góp ý kiến trao đổi, phát biểu về những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị thủ tục về ENT để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, cũng như khi triển khai thực hiện các quy định về ENT. Phiên Tọa đàm góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán lẻ FDI hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế.

Ngoài ra, các đại diện Bộ Công Thương cũng hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh một số nội dung về ENT liên quan đến việc thành lập Hội đồng ENT tại địa phương (nhiệm vụ của Hội đồng ENT; thành phần và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng ENT, quy chế hoạt động của Hội đồng ENT...) và một số lưu ý khi xem xét, đánh giá các tiêu chí ENT.

 

Theo http://thoibaonganhang.vn

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu