Tin tức - Sự kiện / Tin thị trường
Sử dụng Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu
Ngày đăng: 16/05/2014

Chiều ngày 15/10/2014, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu không tăng giá xăng dầu, đồng thời, cho phép sử dụng Quỹ Bình ổn để giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu.

CôngThương - Theo Bộ Tài chính, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; căn cứ đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 15/04/2014 đến 14/5/2014 của các mặt hàng xăng dầu đều ở trạng thái âm (bị lỗ). Cụ thể, xăng RON 92 chênh lệch: -215 đồng/lít (kinh doanh lỗ); dầu điêzen 0,05S: -189 đồng/lít; dầu hỏa: -167 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: -2 đồng/kg.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên; Bộ Tài chính quyết định điều hành như sau: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước như hiện hành.

Đồng thời, tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng như sau: xăng: 200 đồng/lít; dầu điêzen: 180 đồng/lít; dầu hỏa: 160 đồng/lít.

Thời điểm cho sử dụng Quỹ Bình ổn giá từ 20 giờ 00 ngày 15/5/2014.

Thanh Hương (báo Công Thương)

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu