Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
Thành lập Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp
Ngày đăng: 16/07/2014

Ngày 12/6/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1674/QĐ-TCHQ về việc thành lập Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan Hải quan và các Hiệp hội doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã thành lập Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp theo Quyết định số 1674/QĐ-TCHQ ngày 12/6/2014. Nhóm công tác có nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin, tham vấn, đề xuất các hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và các Hiệp hội doanh nghiệp phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và thực thi pháp luật về hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu có thể gửi các ý kiến, đề xuất... của doanh  nghiệp mình về các vấn đề liên quan tới Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp trao đổi với Nhóm công tác hoặc liên hệ trực tiếp với Nhóm công tác theo Thông tin liên hệ sau:

 Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp

Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 39.440.833, máy lẻ: 8306 hoặc 8321.

Thư ký Nhóm: cô Trần Phương Linh, cô Phạm Thị Lan Hương.

Thư điện tử: linhtp2@customs.gov.vn hoặc huongptl1@customs.gov.vn.

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu