Tin tức - Sự kiện / Tin hội bạn
Kênh đầu tư nào hấp dẫn với khu vực hộ gia đình
Ngày đăng: 18/07/2014

Bài viết này được trích từ Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013 được công bố bởi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vào tháng 5/2014.

Là một bộ phận trọng yếu của nền kinh tế, các biến động của khu vực hộ gia đình có tác động mạnh tới tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Kết quả khảo sát ngắn định kỳ về khu vực này của Ủy Ban Giám sát tài chính quốc gia kể từ năm 2012 cho thấy những biến động hành vi của hộ gia đình về tiêu dùng, đầu tư và tiết kiệm có ý nghĩa lớn khi đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp, thị trường BĐS, biến động của thị trường vàng, ngoại tệ và ổn định của hệ thống tài chính. Bài viết này được trích từ Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013 được công bố bởi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vào tháng 5/2014. 
 
(i) Khu vực hộ gia đình vẫn duy trì xu hướng hạn chế tiêu dùng, điều này sẽ ảnh hưởng tới đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp.  
 
 
 
Chỉ tiêu tăng trưởng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã trừ yếu tố giá) năm 2013 chỉ tăng 6,14% so với năm 2012, thấp hơn nhiều mức tăng 9,54% của năm 2012 so với cùng kỳ 2011. Chỉ tiêu tăng trưởng này của năm 2013 cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân giai đoạn 2000-2012 (11,49%* ). Sức mua còn yếu sẽ hạn chế phần nào khả năng phục hồi của khu vực doanh nghiệp.
 
(ii)  Trong bối cảnh khu vực hộ gia đình phải thận trọng chi tiêu và gia tăng tích lũy, hệ thống NHTM vẫn là nơi thu hút khá tốt nguồn lực tiết kiệm từ dân cư trong năm 2013.
 
Phân tích số liệu báo cáo từ các TCTD kết hợp khảo sát thực tế của UBGSTCQG cho thấy khu vực hộ gia đình tiếp tục xu hướng tích lũy qua gửi tiết kiệm ngân hàng, điều này giúp cho tốc độ tăng huy động từ khu vực dân cư của hệ thống NHTM có tốc độ tăng khá tốt trong năm 2013. Cụ thể, tính đến tháng 11/2013, huy động từ dân cư đã tăng khoảng 21% so với đầu năm (11 tháng đầu năm 2012 tăng 28,6% so với cuối năm 2011). Cùng với đó, theo khảo sát tháng 2/2014 của UBGSTCQG, 67% số người được khảo sát cho biết đều có tiền gửi tại các TCTD, tỷ lệ này tăng khoảng 5% so với kết quả khảo sát tháng 7/2013 (62%).
 
Tóm lại, nền kinh tế năm 2013 đã có mức tăng trưởng khá hơn (5,42%) so với năm 2012 (5,25%) nhưng tốc độ phục hồi chậm khiến cho khu vực hộ gia đình tiếp tục thận trọng trong hành vi tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản xuất của khu vực doanh nghiệp suy yếu cũng khiến thu nhập khu vực hộ gia đình không mấy được cải thiện, khả năng tiết kiệm cũng như nhu cầu vay tiêu dùng do đó cũng bị hạn chế đáng kể.
 
(iii) Xu hướng đầu tư của khu vực hộ gia đình phản ánh khá tương đồng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế. 
 
Theo số liệu khảo sát của UBGSTCQG, trong giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, khu vực hộ gia đình bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại đầu tư vào sản xuất nhằm đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế. Khoảng 17% số người được hỏi đang hoặc có dự định đầu tư vào sản xuất, đạt tốc độ tăng mạnh 11 điểm %, từ  mức 6% theo số liệu khảo sát tháng 7/2013. Cùng với đó, kênh đầu tư cung ứng dịch vụ cũng tăng nhẹ dần trở lại từ mức 3% theo khảo sát tháng 7/2013 lên mức 7% theo khảo sát tháng 2/2014. 
 
Tỷ giá được duy trì ổn định trong thời gian qua cũng đã giúp cho nền kinh tế giảm tình trạng đô la hóa và ngăn được xu hướng dịch chuyển tài sản từ VND sang ngoại tệ. Tỷ lệ người được hỏi có ý định  đầu tư ngoại tệ chỉ còn 12% theo khảo sát tháng 2/2014; Trong khi đó vào thời điểm giữa năm 2013 có tới 20% số người được hỏi đã hoặc đang có ý định đầu tư ngoại tệ. 
 
Tham gia Khảo sát Hộ gia đình TẠI ĐÂY
 
(*) Tăng trưởng bình quân năm về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã trừ yếu tố giá giai đoạn 2000-2012. 

 

Theo UBGSTCQG

- See more at: http://stox.vn/tin-tuc/macro/219309/kenh-dau-tu-nao-hap-dan-voi-khu-vuc-ho-gia-dinh.html#sthash.uA7qrMoK.dpuf
Là một bộ phận trọng yếu của nền kinh tế, các biến động của khu vực hộ gia đình có tác động mạnh tới tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Kết quả khảo sát ngắn định kỳ về khu vực này của Ủy Ban Giám sát tài chính quốc gia kể từ năm 2012 cho thấy những biến động hành vi của hộ gia đình về tiêu dùng, đầu tư và tiết kiệm có ý nghĩa lớn khi đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp, thị trường BĐS, biến động của thị trường vàng, ngoại tệ và ổn định của hệ thống tài chính. Bài viết này được trích từ Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013 được công bố bởi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vào tháng 5/2014. 
 
(i) Khu vực hộ gia đình vẫn duy trì xu hướng hạn chế tiêu dùng, điều này sẽ ảnh hưởng tới đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp.  
 
 
 
Chỉ tiêu tăng trưởng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã trừ yếu tố giá) năm 2013 chỉ tăng 6,14% so với năm 2012, thấp hơn nhiều mức tăng 9,54% của năm 2012 so với cùng kỳ 2011. Chỉ tiêu tăng trưởng này của năm 2013 cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân giai đoạn 2000-2012 (11,49%* ). Sức mua còn yếu sẽ hạn chế phần nào khả năng phục hồi của khu vực doanh nghiệp.
 
(ii)  Trong bối cảnh khu vực hộ gia đình phải thận trọng chi tiêu và gia tăng tích lũy, hệ thống NHTM vẫn là nơi thu hút khá tốt nguồn lực tiết kiệm từ dân cư trong năm 2013.
 
Phân tích số liệu báo cáo từ các TCTD kết hợp khảo sát thực tế của UBGSTCQG cho thấy khu vực hộ gia đình tiếp tục xu hướng tích lũy qua gửi tiết kiệm ngân hàng, điều này giúp cho tốc độ tăng huy động từ khu vực dân cư của hệ thống NHTM có tốc độ tăng khá tốt trong năm 2013. Cụ thể, tính đến tháng 11/2013, huy động từ dân cư đã tăng khoảng 21% so với đầu năm (11 tháng đầu năm 2012 tăng 28,6% so với cuối năm 2011). Cùng với đó, theo khảo sát tháng 2/2014 của UBGSTCQG, 67% số người được khảo sát cho biết đều có tiền gửi tại các TCTD, tỷ lệ này tăng khoảng 5% so với kết quả khảo sát tháng 7/2013 (62%).
 
Tóm lại, nền kinh tế năm 2013 đã có mức tăng trưởng khá hơn (5,42%) so với năm 2012 (5,25%) nhưng tốc độ phục hồi chậm khiến cho khu vực hộ gia đình tiếp tục thận trọng trong hành vi tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản xuất của khu vực doanh nghiệp suy yếu cũng khiến thu nhập khu vực hộ gia đình không mấy được cải thiện, khả năng tiết kiệm cũng như nhu cầu vay tiêu dùng do đó cũng bị hạn chế đáng kể.
 
(iii) Xu hướng đầu tư của khu vực hộ gia đình phản ánh khá tương đồng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế. 
 
Theo số liệu khảo sát của UBGSTCQG, trong giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, khu vực hộ gia đình bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại đầu tư vào sản xuất nhằm đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế. Khoảng 17% số người được hỏi đang hoặc có dự định đầu tư vào sản xuất, đạt tốc độ tăng mạnh 11 điểm %, từ  mức 6% theo số liệu khảo sát tháng 7/2013. Cùng với đó, kênh đầu tư cung ứng dịch vụ cũng tăng nhẹ dần trở lại từ mức 3% theo khảo sát tháng 7/2013 lên mức 7% theo khảo sát tháng 2/2014. 
 
Tỷ giá được duy trì ổn định trong thời gian qua cũng đã giúp cho nền kinh tế giảm tình trạng đô la hóa và ngăn được xu hướng dịch chuyển tài sản từ VND sang ngoại tệ. Tỷ lệ người được hỏi có ý định  đầu tư ngoại tệ chỉ còn 12% theo khảo sát tháng 2/2014; Trong khi đó vào thời điểm giữa năm 2013 có tới 20% số người được hỏi đã hoặc đang có ý định đầu tư ngoại tệ. 
 
Tham gia Khảo sát Hộ gia đình TẠI ĐÂY
 
(*) Tăng trưởng bình quân năm về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã trừ yếu tố giá giai đoạn 2000-2012. 

 

Theo UBGSTCQG

- See more at: http://stox.vn/tin-tuc/macro/219309/kenh-dau-tu-nao-hap-dan-voi-khu-vuc-ho-gia-dinh.html#sthash.uA7qrMoK.dpuf
Là một bộ phận trọng yếu của nền kinh tế, các biến động của khu vực hộ gia đình có tác động mạnh tới tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Kết quả khảo sát ngắn định kỳ về khu vực này của Ủy Ban Giám sát tài chính quốc gia kể từ năm 2012 cho thấy những biến động hành vi của hộ gia đình về tiêu dùng, đầu tư và tiết kiệm có ý nghĩa lớn khi đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp, thị trường BĐS, biến động của thị trường vàng, ngoại tệ và ổn định của hệ thống tài chính. Bài viết này được trích từ Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013 được công bố bởi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vào tháng 5/2014. 
 
(i) Khu vực hộ gia đình vẫn duy trì xu hướng hạn chế tiêu dùng, điều này sẽ ảnh hưởng tới đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp.  
 
 
 
Chỉ tiêu tăng trưởng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã trừ yếu tố giá) năm 2013 chỉ tăng 6,14% so với năm 2012, thấp hơn nhiều mức tăng 9,54% của năm 2012 so với cùng kỳ 2011. Chỉ tiêu tăng trưởng này của năm 2013 cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân giai đoạn 2000-2012 (11,49%* ). Sức mua còn yếu sẽ hạn chế phần nào khả năng phục hồi của khu vực doanh nghiệp.
 
(ii)  Trong bối cảnh khu vực hộ gia đình phải thận trọng chi tiêu và gia tăng tích lũy, hệ thống NHTM vẫn là nơi thu hút khá tốt nguồn lực tiết kiệm từ dân cư trong năm 2013.
 
Phân tích số liệu báo cáo từ các TCTD kết hợp khảo sát thực tế của UBGSTCQG cho thấy khu vực hộ gia đình tiếp tục xu hướng tích lũy qua gửi tiết kiệm ngân hàng, điều này giúp cho tốc độ tăng huy động từ khu vực dân cư của hệ thống NHTM có tốc độ tăng khá tốt trong năm 2013. Cụ thể, tính đến tháng 11/2013, huy động từ dân cư đã tăng khoảng 21% so với đầu năm (11 tháng đầu năm 2012 tăng 28,6% so với cuối năm 2011). Cùng với đó, theo khảo sát tháng 2/2014 của UBGSTCQG, 67% số người được khảo sát cho biết đều có tiền gửi tại các TCTD, tỷ lệ này tăng khoảng 5% so với kết quả khảo sát tháng 7/2013 (62%).
 
Tóm lại, nền kinh tế năm 2013 đã có mức tăng trưởng khá hơn (5,42%) so với năm 2012 (5,25%) nhưng tốc độ phục hồi chậm khiến cho khu vực hộ gia đình tiếp tục thận trọng trong hành vi tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản xuất của khu vực doanh nghiệp suy yếu cũng khiến thu nhập khu vực hộ gia đình không mấy được cải thiện, khả năng tiết kiệm cũng như nhu cầu vay tiêu dùng do đó cũng bị hạn chế đáng kể.
 
(iii) Xu hướng đầu tư của khu vực hộ gia đình phản ánh khá tương đồng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế. 
 
Theo số liệu khảo sát của UBGSTCQG, trong giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, khu vực hộ gia đình bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại đầu tư vào sản xuất nhằm đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế. Khoảng 17% số người được hỏi đang hoặc có dự định đầu tư vào sản xuất, đạt tốc độ tăng mạnh 11 điểm %, từ  mức 6% theo số liệu khảo sát tháng 7/2013. Cùng với đó, kênh đầu tư cung ứng dịch vụ cũng tăng nhẹ dần trở lại từ mức 3% theo khảo sát tháng 7/2013 lên mức 7% theo khảo sát tháng 2/2014. 
 
Tỷ giá được duy trì ổn định trong thời gian qua cũng đã giúp cho nền kinh tế giảm tình trạng đô la hóa và ngăn được xu hướng dịch chuyển tài sản từ VND sang ngoại tệ. Tỷ lệ người được hỏi có ý định  đầu tư ngoại tệ chỉ còn 12% theo khảo sát tháng 2/2014; Trong khi đó vào thời điểm giữa năm 2013 có tới 20% số người được hỏi đã hoặc đang có ý định đầu tư ngoại tệ. 
 
Tham gia Khảo sát Hộ gia đình TẠI ĐÂY
 
(*) Tăng trưởng bình quân năm về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã trừ yếu tố giá giai đoạn 2000-2012. 

 

Theo UBGSTCQG

- See more at: http://stox.vn/tin-tuc/macro/219309/kenh-dau-tu-nao-hap-dan-voi-khu-vuc-ho-gia-dinh.html#sthash.uA7qrMoK.dpuf

Là một bộ phận trọng yếu của nền kinh tế, các biến động của khu vực hộ gia đình có tác động mạnh tới tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Kết quả khảo sát ngắn định kỳ về khu vực này của Ủy Ban Giám sát tài chính quốc gia kể từ năm 2012 cho thấy những biến động hành vi của hộ gia đình về tiêu dùng, đầu tư và tiết kiệm có ý nghĩa lớn khi đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp, thị trường BĐS, biến động của thị trường vàng, ngoại tệ và ổn định của hệ thống tài chính. Bài viết này được trích từ Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013 được công bố bởi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vào tháng 5/2014. 

 

(i) Khu vực hộ gia đình vẫn duy trì xu hướng hạn chế tiêu dùng, điều này sẽ ảnh hưởng tới đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp.  

 

 

 

Chỉ tiêu tăng trưởng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã trừ yếu tố giá) năm 2013 chỉ tăng 6,14% so với năm 2012, thấp hơn nhiều mức tăng 9,54% của năm 2012 so với cùng kỳ 2011. Chỉ tiêu tăng trưởng này của năm 2013 cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân giai đoạn 2000-2012 (11,49%* ). Sức mua còn yếu sẽ hạn chế phần nào khả năng phục hồi của khu vực doanh nghiệp.

 

(ii)  Trong bối cảnh khu vực hộ gia đình phải thận trọng chi tiêu và gia tăng tích lũy, hệ thống NHTM vẫn là nơi thu hút khá tốt nguồn lực tiết kiệm từ dân cư trong năm 2013.

 

Phân tích số liệu báo cáo từ các TCTD kết hợp khảo sát thực tế của UBGSTCQG cho thấy khu vực hộ gia đình tiếp tục xu hướng tích lũy qua gửi tiết kiệm ngân hàng, điều này giúp cho tốc độ tăng huy động từ khu vực dân cư của hệ thống NHTM có tốc độ tăng khá tốt trong năm 2013. Cụ thể, tính đến tháng 11/2013, huy động từ dân cư đã tăng khoảng 21% so với đầu năm (11 tháng đầu năm 2012 tăng 28,6% so với cuối năm 2011). Cùng với đó, theo khảo sát tháng 2/2014 của UBGSTCQG, 67% số người được khảo sát cho biết đều có tiền gửi tại các TCTD, tỷ lệ này tăng khoảng 5% so với kết quả khảo sát tháng 7/2013 (62%).

 

Tóm lại, nền kinh tế năm 2013 đã có mức tăng trưởng khá hơn (5,42%) so với năm 2012 (5,25%) nhưng tốc độ phục hồi chậm khiến cho khu vực hộ gia đình tiếp tục thận trọng trong hành vi tiêu dùng. Bên cạnh đó, sản xuất của khu vực doanh nghiệp suy yếu cũng khiến thu nhập khu vực hộ gia đình không mấy được cải thiện, khả năng tiết kiệm cũng như nhu cầu vay tiêu dùng do đó cũng bị hạn chế đáng kể.

 

(iii) Xu hướng đầu tư của khu vực hộ gia đình phản ánh khá tương đồng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế. 

 

Theo số liệu khảo sát của UBGSTCQG, trong giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014, khu vực hộ gia đình bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại đầu tư vào sản xuất nhằm đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế. Khoảng 17% số người được hỏi đang hoặc có dự định đầu tư vào sản xuất, đạt tốc độ tăng mạnh 11 điểm %, từ  mức 6% theo số liệu khảo sát tháng 7/2013. Cùng với đó, kênh đầu tư cung ứng dịch vụ cũng tăng nhẹ dần trở lại từ mức 3% theo khảo sát tháng 7/2013 lên mức 7% theo khảo sát tháng 2/2014. 

 

Tỷ giá được duy trì ổn định trong thời gian qua cũng đã giúp cho nền kinh tế giảm tình trạng đô la hóa và ngăn được xu hướng dịch chuyển tài sản từ VND sang ngoại tệ. Tỷ lệ người được hỏi có ý định  đầu tư ngoại tệ chỉ còn 12% theo khảo sát tháng 2/2014; Trong khi đó vào thời điểm giữa năm 2013 có tới 20% số người được hỏi đã hoặc đang có ý định đầu tư ngoại tệ. 

 

Tham gia Khảo sát Hộ gia đình tại https://docs.google.com/forms/d/1AxpG2qkV48dguyPP2OnVgvWZYQyH5gkiFNd3mPX9YVQ/viewform?c=0&w=1

 

(*) Tăng trưởng bình quân năm về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã trừ yếu tố giá giai đoạn 2000-2012. 

 

Theo UBGSTCQG

 

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu