Tin tức - Sự kiện / Sự kiện cần biết
Mời tham gia khóa tập huấn về ATTP
Ngày đăng: 07/11/2014

Được sự hỗ trợ của chương trình XTTM quốc gia 2014, trong tháng 11/2014 tại Tp.Hồ Chí Minh, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam sẽ tổ chức Khóa tập huấn “Nâng cao kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp ngành dịch vụ phân phối bán lẻ”.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2014 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 9225 /QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2014, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam sẽ tổ chức Khóa tập huấn Nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp phân phối bán lẻ, cụ thể như sau:

1.      Mục tiêu:

-          Nâng cao chất lượng hàng Việt góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam của Bộ Chính trị đề ra.

-          Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong việc đảm bảo VSATTP

-          Tuyên truyền, thông tin, giáo dục các quy định của pháp luật về đảm bảo VSATTP, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh  chế biến nông sản thực phẩm.

2.      Quy mô: 40 học viên / khóa (của ít nhất 15 doanh nghiệp)

3.      Thời gian. Từ 20 – 22/11/2014

4.      Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đại Nam,

 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

            5.      Ngành hàng: Thương mại, Phân phối - bán lẻ

6.      Đối tượng tham gia: Quản lý / phụ trách bộ phận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp phân phối bán lẻ, các cán bộ làm việc trong các bộ phận kinh doanh thực phẩm và có liên quan

7.      Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức XTTM Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu tiên doanh nghiệp trong ngành phân phối bán lẻ.

8.      Chi phí:

-    Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: Hỗ trợ 100% các khoản chi: Chi phí giảng viên, lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên.

-    Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: Chi phí đi lại, ăn ở của học viên trong thời gian đào tạo.

9.      Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

-         Cử các bộ đúng đối tượng tham gia khóa đào tạo.

-         Tạo điều kiện và đảm bảo cán bộ được cử đi học tham gia đầy đủ và nghiêm túc suốt khóa đào tạo.

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

-         Bản đăng ký tham gia lớp đào tạo có đóng dấu của doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam (bản đăng ký tham gia phải bao gồm các nội dung cơ bản: Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, tên học viên đăng ký tham gia, điện thoại người liên hệ -  Mẫu đính kèm)

-         Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 17/11/2014

       Vì số lượng học viên mỗi lớp có hạn, BTC sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đăng ký trước.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

            Văn phòng Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam,

            P310 nhà E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội

            Tel:  04.6275 3379        Fax: 04.6275 3393               Email: hanoiavr@gmail.com

            Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hằng (DĐ  0986923234)     

 

Các tin bài khác:

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu