Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
Doanh nghiệp họp bàn về mức trần chi phí quảng cáo
Ngày đăng: 18/11/2014

Sáng 18/11, Hội thảo “Đầu tư phát triển thương hiệu và chi phí quảng cáo của doanh nghiệp” đã được tổ chức tại Hà Nội thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu tham dự.

 
 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng đã và đang là xu hướng tất yếu trên toàn cầu, thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và  phát triển doanh nghiệp. Việc xây dựng, phát triển thương hiệu và đi đôi với đó là quảng bá cho thương hiệu là nhu cầu cấp thiết để doanh nghiệp nâng cao năng lực thâm nhập, duy trì và phát triển thị trương trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hoạt động này dù đã phát triển khá mạnh song đó mới chỉ là hình ảnh bề nổi, thực chất vẫn còn bị kìm nén khá nhiều bởi quy định trần chi phí quảng cáo.
 
Để giúp các doanh nghiệp có thêm kiến thức và kinh nghiệm về phát triển thương hiệu, đồng thời hưởng ứng kiến nghị Quốc hội dỡ bỏ hoàn toàn trần chi phí quảng cáo ngay trong kỳ họp tháng 11/2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức hội thảo “Đầu tư phát triển thương hiệu và chi phí quảng cáo của doanh nghiệp”.
 
Tại hội thảo nhóm các chuyên gia tư vấn quốc tế về thương hiệu từ Công ty “The National Consultancy” - UK sẽ giới thiệu một số phương thức căn bản để các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu có thể đầu tư thành công vào phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị của sản phẩm, sẵn sàng nắm bắt được các cơ hội mang lại từ việc hội nhập kinh tế.
 
Như Quỳnh (songmoi.vn)
Các tin bài khác:

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu