Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tái đắc cử Chủ tịch VCCI
Ngày đăng: 30/03/2015

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành VCCI khóa VI
 

Kết quả này được công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VI phiên chính thức diễn ra ngày 28/3 tại Hà Nội. Đây là kỳ Đại hội quan trọng đưa ra nhiều phương hướng hoạt động cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là vấn đề phát triển, liên kết doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI với một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục thực hiện tốt vai trò của  tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm phát triển bền vững. Trong đó, hai yêu cầu xuyên suốt và trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của VCCI trong nhiệm kỳ tới sẽ phải là tập trung kiến nghị với Đảng và Nhà nước các vấn đề chính sách, thể chế cũng như trực tiếp triển khai các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình để tập trung tháo gỡ khó khăn và giúp cho các doanh nghiệp trụ vững duy trì sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng. Đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững.

Một số công việc cần được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ VI đó là nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, tập hợp ý kiến doanh nghiệp xây dựng chính sách, pháp luật; Tăng cường công tác vận động chính trị, tập hợp và liên kết doanh nghiệp, doanh nhân; Đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện người sử dụng lao động. Trong công tác công tác xúc tiến thương mại và đầu tư; phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ và bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập quốc tế, chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động mở rộng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư; công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, doanh nhân…

Đại hội cũng đã nghe kết quả bầu cử Ban chấp hành VCCI và Ban Kiểm soát VCCI khóa VI tại phiên nội bộ và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa VI được tổ chức vào ngày 27/3. Theo đó, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI. Ông Đoàn Duy Khương tiếp tục được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VCCI và bà Phạm Thị Thu Hằng cũng tiếp tục được bầu vào vị trí Tổng Thư ký. Ông Hoàng Quang Phòng - Tổng Thư ký Hội đồng Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam,Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách VCCI, ông Võ Tân Thành – Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc chi nhánh VCCI Tp. HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm VCCI khoá VI.

 
Viết Chung (vcci.com.vn)
Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu