Tin tức - Sự kiện / Nhận định/Ý kiến chuyên gia
Việt Nam sẽ trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ mười của thế giới vào năm 2050
Ngày đăng: 24/11/2015

Theo Báo cáo của HSBC, bản đồ thương mại thế giới được xác lập bởi làn sóng thương mại toàn cầu thứ ba diễn ra từ 2015 đến 2050 có thể sẽ rất khác với bản đồ hiện tại. Khi đó, Châu Á là động lực tăng trưởng của thương mại toàn cầu và Việt Nam sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ mười thế giới vào năm 2050.

 

 

Ảnh minh họa.

 

Sự phát triển thương mại thế giới được xác định có ba làn sóng gồm làn sóng đầu tiên từ năm 1865 tới 1913, làn sóng thứ hai từ 1950 tới 2007 và làn sóng thứ ba từ 2015 tới 2050. Bản đồ thương mại thế giới được xác lập bởi làn sóng toàn cầu hóa thứ ba này có thể sẽ rất khác với bản đồ đang có trong hiện tại, khi mà sự dịch chuyển nhân khẩu và nắm bắt các cơ hội kinh tế - với khoảng 3 tỷ người gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2050, phần lớn đều xuất phát từ các thị trường mới nổi – sẽ dẫn dắt tới những dịch chuyển quan trọng trong hình thái thương mại thế giới.

 

Châu Á được kỳ vọng là yếu tố thúc đẩy một thập kỷ tăng trưởng thương mại toàn cầu và thương mại nội vùng chính là động lực đưa tỷ lệ thương mại của châu Á trong thương mại toàn cầu từ mức 17% hiện tại đạt mức 27% vào năm 2050. Mức tăng này cũng đánh dấu làn sóng toàn cầu hóa thứ ba với yếu tố chính thúc đẩy là công nghệ mới và sự hội nhập kinh tế gia tăng.

 

Phần đóng góp của châu Á trong xuất khẩu toàn cầu được dự báo tăng từ khoảng một phần ba trong năm 2015 lên 46% vào năm 2050. Phần của Tây Âu sẽ giảm từ 34% xuống còn 22%, và Bắc Mỹ giảm từ 11% xuống 9%.

 

Riêng Việt Nam sẽ tăng cường vị thế và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ mười của thế giới vào năm 2050 với xuất khẩu đạt 1,437 tỷ đô la Mỹ, bên cạnh các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico, Pháp, Nhật Bản và Singapore. Trung Quốc sẽ tăng cường vị trí dẫn đầu trong xuất khẩu của thế giới, với ảnh hưởng gia tăng tại châu Á được hỗ trợ bởi những dự án như ‘One Belt, One Road’ và dưới ảnh hưởng của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Ấn Độ cũng sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh và được dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc. Tăng trưởng trong xuất khẩu hàng hóa thương mại từ Ấn Độ sẽ đạt trung bình 6% một năm trong giai đoạn 2025–50, so với mức chưa tới 5% một năm của Trung Quốc.

 

Theo Vietstock

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu