Tin tức - Sự kiện / Nhận định/Ý kiến chuyên gia
TGĐ Vissan: ′Chất lượng cao′ là chuẩn mực rồi giờ phải nói đến ′phân phối′
Ngày đăng: 19/02/2016

Trò chuyện với Thế Giới Tiếp Thị ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc Vissan cho rằng, HVNCLC là nòng cốt của chương trình Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

 

 

 

Ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc Vissan: “Quá trình đổi mới HVNCLC phải thay đổi từ chỗ “chất lượng chuẩn mực” sang vấn đề: “hiểu biết về thị trường, công nghệ trong quản trị, vấn đề đầu tư khoa học công nghệ cho thị trường, cho sản xuất.”

 

 

 

Chính những hiệp ước thương mại mà Việt Nam vừa ký kết, có hiệu lực từ năm 2016 sẽ đưa chúng ta đứng trước vận hội mới, qua đó cũng buộc chúng ta phải thay đổi.

 

Nền kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng bao nhiêu năm, trong đó HVNCLC được đánh giá là nội lực thay đổi kinh tế khu vực phía Nam, sau đó lan rộng ra phía Bắc. HVNCLC cũng làm nòng cốt của chương trình Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

 

Khi chúng ta nói đến HVNCLC cũng ngầm muốn nói đến chúng ta đã làm tốt được nền sản xuất nội địa, cũng như cũng cố được lực lượng mạnh của hàng nội địa.

 

Tuy nhiên, trải qua 20 năm hình thành, phát triển, HVNCLC chỉ vẫn là điệp khúc “chất lượng cao”. Để cạnh tranh, tôi nghĩ, HVNCLC phải mở ra cách làm mới, tức là chúng ta phải chú trọng đến giá trị tăng thêm từ kênh phân phối.

 

“Chất lượng cao” bây giờ là chuẩn mực rồi, không còn gì là ghê gớm nữa, trong 20 năm vừa rồi nó là chuẩn mực, nhưng bây giờ ai là người có kênh phân phối để giải quyết được vấn đề phát triển.

 

Như vậy, chiến lược phân phối phải được nâng lên. Tất cả các ngành, trong cộng đồng doanh nghiệp HVNCLC phải hướng đến thay đổi này, phải có tư duy thị trường quyết định.

 

Như vậy, để đồng hành cùng với con đường phát triển, đổi mới đất nước một lần nữa, thì chúng ta phải đổi mới ngay trong nội tại cộng đồng doanh nghiệp HVNCLC.

 

Theo tôi, quá trình đổi mới HVNCLC phải thay đổi từ chỗ “chất lượng chuẩn mực” sang vấn đề: “hiểu biết về thị trường, công nghệ trong quản trị, vấn đề đầu tư khoa học công nghệ cho thị trường, cho sản xuất”.

 

Tới đây, chúng ta phát triển HVNCLC phải dựa trên nền tảng đầu tư hàm lượng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và những kiến thức về thị trường, công nghệ về thị trường phải được đầu tư một cách mạnh mẽ.

 

Hoàng Bảy (Theo Thế Giới Tiếp Thị)

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu