Bà Đinh Thị Mỹ Loan trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội thảo (Ảnh: A.N)

Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cho rằng: Chính sách pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực bán lẻ nói riêng vẫn còn một số bất cập, chồng chéo. Trong đó, thực thi các chính sách, pháp luật trong cuộc sống còn chưa hiệu quả. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là việc phản biện và đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật chưa tốt.

Về vấn đề này, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, hiện nay, Nhà nước cũng đã có một số hướng để có thể hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật này. Điển hình như rà soát lại một số văn bản pháp luật có liên quan mà cụ thể như Luật Thương mại. Đây là luật điều chỉnh các hoạt động thương mại rất rộng mà trong đó có một phần về phân phối bán lẻ cũng như các luật khác có liên quan. Hy vọng hệ thống chính sách pháp luật ngày càng bám sát vào thực tiễn cuộc sống và tạo môi trường thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ nói riêng có thể hoạt động và phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ cũng bày tỏ mong muốn có những chính sách cụ thể để ủng hộ được việc phát triển thị trường nội địa. Chẳng hạn như Đề án Phát triển thị trường nội địa gắn với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cách đây 2 năm. Dù vậy, việc triển khai vào thực tế vẫn là chậm chạp và thực sự chưa mang được hiệu quả to lớn như mong muốn. Do đó, bên cạnh việc xây dựng những chính sách pháp luật phù hợp với cuộc sống, phù hợp với thời đại hội nhập thì còn phải phù hợp với tình trạng thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam ở từng bước phát triển của họ./.

  

An Nguyên (http://dangcongsan.vn)