Tin tức - Sự kiện / Tin hội viên
Bóng đèn Điện Quang nâng tỷ lệ cổ tức từ 20% lên 35%
Ngày đăng: 08/04/2016

Hiện DQC đã thực hiện chi trả cổ tức 15% bằng tiền và dự chi bổ sung thêm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

 

 

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC), DQC dự kiến sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 từ 20% lên 35%.

Hiện DQC đã thực hiện chi trả cổ tức 15% bằng tiền và dự chi bổ sung thêm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Năm 2015, DQC đạt 1.082 tỷ đồng doanh thu thuần và 268 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mặc dù kết quả thực hiện doanh thu chỉ đạt 86% kế hoạch nhưng lợi nhuận lại tăng tới 34%.

Năm 2016, DQC đặt kế hoạch đạt doanh thu 1.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% và lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng, giảm 14% so với kết quả thực hiện năm 2015. Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2016 là 30%.

Trường Văn

 

 

Các tin bài khác:

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu