Tin tức - Sự kiện / TT & SKiện
GDP 9 tháng ước tăng 5,93%
Ngày đăng: 29/09/2016 


 
Mức tăng trưởng GDP 9 tháng thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015.

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2016 ước tính tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục xu hướng tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước.

Trong quý I, GDP tăng 5,48%. Con số này trong quý II là 5,78% và ước tính quý III tăng 6,40%.

Tuy vậy, mức tăng trưởng GDP 9 tháng vẫn thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015. Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 5,93% của toàn nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,65%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,50%, đóng góp 2,52 điểm phần trăm. Còn khu vực dịch vụ tăng 6,66%, đóng góp 2,55 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,48%; khu vực dịch vụ chiếm 41,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,18%.

Theo cấu trúc sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,97% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 4,96 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung (trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư đóng góp lớn nhất với 4,52 điểm phần trăm); tích lũy tài sản tăng 10,12%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tính trong GDP ở tình trạng nhập siêu làm giảm 1,9 điểm phần trăm tăng trưởng.

Nhật Duy (nhipcaudautu)

Các tin bài khác:

Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu