Cơ hội giao thương   /  Mời Thầu
Kho bạc Nhà nước Bến Tre mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Kho bạc Nhà nước huyện
Ngày đăng: 22/12/2011

Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Bến Tre. - Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Kho bạc Nhà nước huyện. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy
Ngày đăng: 21/12/2011

Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàng Mai.
Trung tâm PTPL hàng hoá XNK - Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp bộ lấy mẫu
Ngày đăng: 21/12/2011

Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có nhu cầu mua sắm thiết bị phân tích như sau:
Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera
Ngày đăng: 20/12/2011

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho 10 KBNN huyện, thành phố trực thuộc KBNN Nghệ An
Kho bạc Nhà nước Gia Lai mời thầu Chỉnh lý lưu trữ tài liệu tại các Kho bạc Nhà nước trực thuộc Kho bạc Nhà nước Gia Lai
Ngày đăng: 19/12/2011

Tên gói thầu: Chỉnh lý lưu trữ tài liệu tại các Kho bạc Nhà nước trực thuộc Kho bạc Nhà nước Gia Lai - Nguồn vốn: Kinh phí quỹ phát triển họat động ngành.
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp mực máy in, mực máy fax năm 2012
Ngày đăng: 15/12/2011

Tên bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.
Cục Viễn thông mời thầu Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 trực thuộc Cục Viễn thông tại TP. Đà Nẵng
Ngày đăng: 14/12/2011

Tên Bên mời thầu: Cục Viễn thông. - Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 trực thuộc Cục Viễn thông tại TP. Đà Nẵng”.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội mời thầu Giá sắt chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Ngày đăng: 14/12/2011

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội. - Tên gói thầu: Giá sắt chỉnh lý tài liệu lưu trữ. - Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu năm 2010 – 2011.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu Nâng cấp hệ thống AD và hệ thống thư điện tử MS Exchange 2010
Ngày đăng: 14/12/2011

Tên chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước. - Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Nâng cấp hệ thống AD và hệ thống thư điện tử MS Exchange 2010 Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời thầu Đào tạo công nghệ ứng dụng lớp giữa
Ngày đăng: 28/11/2011

1. Tên bên mời thầu: Trường Nghiệp vụ Kho bạc 2. Tên gói thầu: “Đào tạo công nghệ ứng dụng lớp giữa”. 3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2011 của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.
 
Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu